02-03-2018

Hedefimiz

Balıkesir Kano Takımı; 2016 yılında başlattığı ve bir gelenek haline getirmek istediği başarılarıyla, 2016-2017-2018’de kazandığı ödülleri 2019’daki ortaya koyduğu yeniliklerle tescillemek için çalışmaktır. Bilimin ve ARGE’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu bilen takımımız, bu alanda her sene daha çok çalışarak beton için yoğunluk/dayanım/kullanılabilirlik gibi unsurlarda yenilik ve geliştirme yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2016 yılında 0.88 yoğunlukta ve 10.2MPa dayanımlı betonunu 2018 yılında 0,79 yoğunlukta 12,4MPa’ya çıkarmıştır. Gelecek yıllarında hedefini şimdiden ortaya koyan Beton Kano Takımı 0,6 yoğunlukta yeterli dayanım hedeflemektedir.