02-03-2018

BETON KANO

Beton Kano Nedir?

Çoğunlukla mühendislik yarışmaları için tasarlanarak üretilmiş, ana malzemesi beton olan kanolar beton kano (concrete canoe) olarak isimlendirilir.

Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan bu yarışmalarda ana amaç; öğrencilerin derslerde öğrendiği mühendislik bilgilerini öğrenime devam ederken uygulayabilme fırsatını sağlamak, takım çalışması ve proje yönetimi gibi kariyerleri için önemli kişisel özelliklerin gelişimine katkıda bulunmaktır.

Beton Kano Yarışmaları

Otuz yılı aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde yapılan bu yarışmalar günümüzde 200 üniversitenin katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlara dönüşmüştür. ABD’de düzenlenen yarışmaların “Amerika İnşaat Mühendisliği Kupası” olarak bilinmesi bu organizasyonlara verilen önemi göstermektedir.

Ülkemizde ise 2000’li yıllarda inşaat mühendisliği öğrencileri arasında yer bulmuş olan beton kano, yeterli gelişimi gösteremeyerek sürekli düzenlenen yarışmalar boyutlarına geçememiştir.2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Klübü bu sorumluluğun altına girerek 8 takımın katılabildiği beton kano yarışmasını düzenlemiştir. İTÜ MHK her yıl bu yarışmanın düzenlenmesini sağlayarak ülkemizde bir geleneğe dönüştürmüştür.