BETON KANO NEDİR?

Çoğunlukla mühendislik yarışmaları için tasarlanarak üretilmiş, ana malzemesi beton olan kanolar beton kano (concrete canoe) olarak isimlendirilir.
Geçmişi 1960’lı yıllara dayanan bu yarışmalarda ana amaç; öğrencilerin derslerde öğrendiği mühendislik bilgilerini öğrenime devam ederken uygulayabilme fırsatını sağlamak, takım çalışması ve proje yönetimi gibi kariyerleri için önemli kişisel özelliklerin gelişimine katkıda bulunmaktır.
BETONKANO YARIŞMALARI
Otuz yılı aşkın bir süredir Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde yapılan bu yarışmalar günümüzde 200 üniversitenin katıldığı bölgesel ve ulusal organizasyonlara dönüşmüştür. ABD’de düzenlenen yarışmaların “Amerika İnşaat Mühendisliği Kupası” olarak bilinmesi bu organizasyonlara verilen önemi göstermektedir.
Ülkemizde ise 2000’li yıllarda inşaat mühendisliği öğrencileri arasında yer bulmuş olan beton kano, yeterli gelişimi gösteremeyerek sürekli düzenlenen yarışmalar boyutlarına geçememiştir.2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Klübü bu sorumluluğun altına girerek 8 takımın katılabildiği beton kano yarışmasını düzenlemiştir. İTÜ MHK bu yılda yarışmanın düzenlenmesini sağlayarak ülkemizde bir geleneğe dönüştürmeyi hedeflemektedir.

HEDEFİMİZ

Balıkesir Kano Takımı; 2016 yılında başlattığı ve bir gelenek haline getirmek istediği başarılarıyla, 2016’da kazandığı ödülleri 2017’deki ortaya koyduğu yeniliklerle tescillemek için çalışmaktır. Bilimin ve ARGE’nin Türkiye’nin geleceği olduğunu bilen takımımız, bu alanda her sene daha çok çalışarak beton için yoğunluk/dayanım/kullanılabilirlik gibi unsurlarda yenilik ve geliştirme yapmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda 2016 yılında 0.88 yoğunlukta ve 10.2MPa dayanımlı betonunu 2017 yılında 0,79 yoğunlukta 12,4MPa’ya çıkarmıştır. Gelecek yıllarında hedefini şimdiden ortaya koyan Beton Kano Takımı 0,6 yoğunlukta yeterli dayanım hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ VE MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ
-Gerçekleştirdiği mühendislik yarışmaları ile takım elemanlarının kişisel gelişimlerine katkı sağlamak
-Gelecekteki öğrencilere ilham kaynağı olarak,BAÜN beton kano takımını köklü bir geleneğe dönüştürmek

MİSYONUMUZ
-Katıldığı yarışmalarda başarı sağlayabilmek için gerekli mücadele gücünü ve kararlılığınıortaya koymak
-Balıkesir Üniversitesinin ve Balıkesir'in çeşitli platformlarda temsil edilip tanıtılmasına katkı sağlamak